עמוד זה מאפשר לאתר פרסומים או הודעות בנושא תכנון ובנייה.


هذه الصفحة تعطي إمكانية الكشف عن اعلانات او إعلانات في موضوع التنظيم والبناء والاعتراضات

יש להזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"


يجب اختيار طريقة البحث وإدخال المعطيات المطلوبة عند الانتهاء من ادخال المعطيات يجب الضغط على زر "بحث"

 • איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית
  البحث عن اعلان حسب الطلب /الخارطة
 • איתור פרסום לפי כתובת
  البحث عن اعلان بحسب العنوان
 • איתור פרסום לפי מקרקעין
  تحديد موقع الإعلان بحسب العقارات
 • איתור פרסום לפי סוג ותאריך
  البحث عن اعلان حسب النوع والتاريخ
איתור פרסום לפי בקשה/תב"ע:

איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית


البحث عن اعلان حسب الطلب /الخارطة

איתור פרסום לפי כתובת:

איתור פרסום לפי כתובת:


البحث عن اعلان بحسب العنوان

איתור פרסום לפי מקרקעין:

איתור פרסום לפי מקרקעין:


تحديد موقع الإعلان بحسب العقارات

איתור פרסום לפי סוג ותאריך:

איתור פרסום לפי סוג ותאריך:


البحث عن اعلان حسب النوع والتاريخ