עמוד זה מאפשר לאתר נושאים שנידונו או עתידים להיות נידונים בישיבות הוועדה וצפייה בפרוטוקולים וסדרי יום.


هذه الصفحة تعطي إمكانية البحث عن مواضيع التي تم البحث بها او سوف يتم البحث فيها في جلسات اللجنة ومشاهدة البروتوكولات وجداول الأعمال

יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"


يجب اختيار طريقة البحث وإدخال المعطيات المطلوبة عند الانتهاء من ادخال المعطيات يجب الضغط على زر "بحث"

  • איתור לפי מספר ישיבה
    البحث حسب رقم جلسة
  • איתור לפי תאריך ישיבה
    البحث حسب تاريخ جلسة
איתור פרוטוקול לפי מספר ישיבה:

איתור פרוטוקול לפי מספר ישיבה:


البحث حسب رقم جلسة
איתור פרוטוקול לפי תאריך ישיבה:

איתור פרוטוקול לפי תאריך ישיבה:


البحث عن بروتوكول بحسب تاريخ جلسة :