עמוד זה מאפשר לאתר פרטי תוכנית בניין עיר/ תשריטי איחוד וחלוקה / תכוניות בינוי ועוד


هذه الصفحة تعطي إمكانية البحث عن تفاصيل خارطة بناء مدينة / مخططات توحيد وتقسيم / خرائط بناء وغيره

יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"


يجب اختيار طريقة البحث وإدخال المعطيات المطلوبة عند الانتهاء من ادخال المعطيات يجب الضغط على زر "بحث"

 • איתור לפי פרטי תוכנית
  البحث بحسب تفاصيل الخارطة
 • איתור לפי שם תוכנית
  البحث بحسب اسم الخارطة
 • איתור לפי נתוני מקרקעין
  البحث بحسب عقارات
 • איתור לפי תאריכים
  البحث حسب تواريخ
 • איתור תוכנית לפי פרטי יזם
  البحث عن الخارطة حسب تفاصيل المبادر
איתור לפי פרטי תוכנית

איתור לפי פרטי תוכנית


البحث بحسب تفاصيل الخارطة

איתור לפי שם תוכנית

איתור לפי שם תוכנית


البحث بحسب اسم الخارطة

איתור לפי נתוני מקרקעין

איתור לפי נתוני מקרקעין


البحث بحسب عقارات

איתור לפי תאריכים

איתור לפי תאריכים


البحث حسب تواريخ

איתור תוכנית לפי פרטי יזם

איתור תוכנית לפי פרטי יזם


البحث عن الخارطة حسب تفاصيل المبادر