עדכונים

 • חג פסח

  לרגל חג פסח משרדי הוועדה יהיו סגורים החל מיום רביעי 5/04/2023 ועד ליום 12/04/2023 (כולל).
  חג שמח וכשר

 • הודעה לפי סעיף 158נו

  מועצה אזורית משגב בישיבתה מיום 28/11/2022 החליטה לעשות שימוש בסמכותה לפי סעיף 158נו לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, ולקבוע כי הוראות פרק ה'4 לחוק: רישוי באמצעות מורשה להיתר, לא יחולו בתחומה.

 • איתור היתרי בניה

  איתור היתרי בניה

 • הודעה לתושבים בדבר פרסום היתרים

  בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016 , החל מיום 10/07/2018 תפרסם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה משגב את כל היתרי הבנייה שהוצאו בתחומה.

  בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה, כי ההיתר או חלק ממנו לא יוצג בפומבי לציבור, בשל אחת מסיבות המפורטות בסעיף 62 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016.

  הבקשה לחסות רצוי להגיש לוועדה באמצעות דוא"ל vaada@vaada-misgav.org.il 

  למידע ופרטים נוספים

מידע כללי

קבלת קהל:

יום שלישי בין השעות: 08:30 - 13:00 

יום חמישי בין השעות: 08:30 - 13:00

 

מענה טלפוני במחלקת הרישוי בימים ראשון, שני ורביעי 
בין השעות 13:30 - 16:00

 

פגישה עם מהנדס הוועדה והפיקוח יש לתאם מראש 

טלפון: 04-9990102

פקס: 04-9990095

כתובת דוא"ל: vaada@vaada-misgav.org.il


כתובת: פארק תעשיות משגב (תרדיון), רחוב כחול, בית החברה הכלכלית

חדשות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.