עדכונים

 • איתור היתרי בניה

  איתור היתרי בניה

 • הודעה לתושבים בדבר פרסום היתרים

  בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016 , החל מיום 10/07/2018 תפרסם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה משגב את כל היתרי הבנייה שהוצאו בתחומה.

  בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה, כי ההיתר או חלק ממנו לא יוצג בפומבי לציבור, בשל אחת מסיבות המפורטות בסעיף 62 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016.

  הבקשה לחסות רצוי להגיש לוועדה באמצעות דוא"ל vaada@vaada-misgav.org.il 

  למידע ופרטים נוספים

מידע כללי

קבלת קהל:

יום שלישי בין השעות: 08:30 - 13:00 

יום חמישי בין השעות: 08:30 - 13:00

 

מענה טלפוני במחלקת הרישוי בימים ראשון, שני ורביעי 
בין השעות 13:30 - 16:00

 

פגישה עם מהנדס הוועדה והפיקוח יש לתאם מראש 

טלפון: 04-9990102

פקס: 04-9990095

כתובת דוא"ל: vaada@vaada-misgav.org.il


כתובת: פארק תעשיות משגב (תרדיון), רחוב כחול, בית החברה הכלכלית

חדשות

 • 16/01/2022

  לאור גל התחלואה החמישי הפוקד את האזור ועל מנת לשמור על יכולת הוועדה המקומית לתת שירות לציבור ללא עיכובים ושיבושים, הוחלט כי החל מיום 16.01.22 ועד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה.
  הציבור מוזמן לפנות באמצעים הבאים: דואר אלקטרוני, טלפונים ובמקרים בהם קיימת נחיצות מיוחדת לבקש שיחות באמצעות ההיוועדות החזותית (זום).

 • 19/09/2021

  קהל נכבד

  לרגל חג הסוכות משרדי הועדה יהיו סגורים החל מיום 20/09/2021 ועד ליום 28/09/2021 (כולל).

  חג שמח ומועדים לשמחה.

 • ממשק בין רישוי זמין למפי

  מיום 01/11/2019  תחל הוועדה לתו"ב משגב בביצוע הפיילוט "ממשק מפ"י רישוי זמין". לפרטים נוספים

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.